Kontinuirana fasada

 ALUMINIJSKA FASADA 60 K - KONTIUNIRANA

Aluminjske fasade su,  kombinacija konstrukcijskih aluminijskih profila i stakla. Njima zatvaramo čitave stranice (fasade) nekog objekta ili njegove djelove. U određenim uvjetima, one isključuju potrebu za drugim materijalima na fasadi, poput cigle, betona ili žbuke. Svojom estetikom i funkcionalnošću, brzom i jednostavnom montažom, aluminijske su fasade postale nezaobliazni dio svake moderne poslovne, ali i privatne građevine.

 

  • okvira: 88-200 mm
  • širina okvira: 60 mm
  • vidljiva fuga: 20 mm
  • dubina ispune: 4-32 mm

 

Kontinuirane fasade su sastavljene od profila koji čine polja, tzv. rastere. Rasteri mogu biti ispunjeni različitim vrstama stakla, panelima, ili drugim materijalima... Ispune se postavljaju pomoću posebne grupe profila kojima se postiže posebna naglašenost svakog rastera,što je i karakteristika kontinuiranih fasada.

 

groplast labinci
groplast labincigroplast labincigroplast labincigroplast labincigroplast labinci