Stakleni krovovi

ALUMINIJSKO- STAKLENI KROVOVI

Razvojem dobrih klimatizacijskih sistema ,otvorila se mogućnost da se klasični krovovi zamjene staklenim prozračnim plohama.Aluminij se nametnuo kao izvrsno rješenje za nosače stakla,zbog svoje nosivosti i modernog dizajna.

Osnovna karakteristika ovih krovova je da se izvode kao i staklene fasade. Dakle, staklo je ugrađeno na aluminijske profile ,a u svemu prema statičkom izračunu i zahtjevu projektanta.

U novije vrijeme, sve više se koristi  staklo u kombinaciji sa aluminijem  i za podove u objektima koji imaju nedostatak prirodnog osvjetljenja.

 

 

groplast labinci
groplast labincigroplast labincigroplast labincigroplast labincigroplast labinci